Modele documente asociatii de proprietari

Lista de Plata a cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari – pentru Asociatii de proprietari (COD 14-6-28) documentele sunt in format. DOC si se pot Edita cu un Editor de Tip Word (Office). Pentru infiintarea asociatiei de proprietari Federatia asociatiilor de proprietari din Romania – F.A.P.R. va ofera, la sediul sau, contra sumei de 55 Lei, “DOSARUL ASOCIATIEI DE PROPRIETARI” modèle Cerere de contestatie A calculului Cotei intrétinere MODELE ALE principalelor Registre si HeFormulaires privind activitatea FINANCIARĂ si contabila, utilizate de persoanele Juridice fara SCOP patrimonial Care organizeaza si conduc contabilitatea in Partida simpla documentele sunt in ACORD depeline cu prevederile legilor si actelor normatif specifice domeniului asociatiilor de proprietari. Documentele sunt créatia unor oameni cu experienta in activitatile DIN BLOCURILE de locuinte, precum si in domeniile juridic, tehnic, Economic. Este INTERZISA copierea sau multiplicarea documentelor DIN “Dosarul Asociatiei de proprietari” Fara acceptul autorului. Centralizatorul blocurilor de locuinte cu indicorii tehnico-economici aprobati de termeni uzuali in administrarea imobiliara avantaje conferite de infiintarea asociatiei de proprietari lege Nr. 61 DIN 27 09 1991 privindsanctienfaptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala a ordinii si linistii publice garantăm Siguranţa imobilului aflat în administrarea noastră. Potrivit noilor prevederi, proprietarii DIN copropriété IU trebuie să încheie și un ACORD scris cu privire la regulile și condițiile de folosință a părților Comune ALE imobilului și normele de conduită dintre proprietari, numit Regulamentul Coiului. Cuprinde urmatoarele documente: 1. INDRUMAR PRACTIC. 2. STATUT – 1 exemplaire.

3. acte CONSTITUTIV, ANEXA LA STATUT – 1 exemplaire. 4. ACORD DE ASOCIERE – 1 exemplaire. 5. * CONVENTIE INTRE ASOCIATIILE DE PROPRIETARI CONSTITUITE PE SCARI – 1 exemplaire. * Se ataseaza la dosar ca Anexa la acordul de asociere pentru situatia separarii ca asociatie de proprietari PE SCARA. 6. PROCES-VERBAL AL ADUNARII DE CONSTITUIRE A ASOCIATIEI DE PROPRIETARI – modèle FORMULAR – 1 exemplaire. 7.

CERERE DE INREGISTRARE LA ADMIN. FINANC./D.I.T.L./JUDECATORIE – 2 exemplare (la depunere se Pun primele in dosar). 8. * DECLARATIE DE délimitations A PARTILOR COMUNE – 1 exemplaire. * Se ataseaza la dosar ca Anexa la acordul de asociere pentru situatia separarii ca asociatie de proprietari PE SCARA. 9. * CERERE PENTRU AVIZ DE LA FURNIZORI LA SEPARAREA PE SCARI – 1 exemplaire 10. * * PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE A EVIDENTEI MIJLOACELOR MATERIALE SI BANESTI – modèle – 1 exemplaire. Regulamentul menționează și că este GARANZIJA tulburarea liniștii proprietarilor/locatarilor DIN copropriété IU între orele 22:00 – 08:00, 13:00 – 14:00, de către orice persoană prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument Muzical la intensitate Mare, Dar adunarea Generală a asociației de proprietari poate stabili extinderea acestui ORAR. Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta Nr 18 2009 acest Calculator estimeaza dobanda ce va fi incasata prin constituirea unui depozit la Termen.

Valoarea dobanzii este estimata in ipoteza ca rata dobanzii ramane fixa PE toata perioada de constituire a depozitului. Regulamentul conține prevederi care trebuie respectate de toți locatarii, printre care cele care stabilesc că proprietarii DIN copropriété IU pot efectua, în cadrul proprietății individuale, lucrări de modificare și modernzare a proprietății, Cu condiția ca acestea să nu contravină reglementărilor LEGALE în vigoare, esteticii exterioare a imobilului/copropriété IU, proiectului inițial al imobilului, instalațiilor sanitare ALE copropriété iului, să nu deterioreze sau să afecteze proprietățile individuale sau pe cele Comune, și să nu încalce Drepturile de folosință ALE celorlalți proprietari, conformez proiectului clădirii.